ภาษาไทย

การแต่งประโยต ป.2 (โดย ny02 โรงเรียนบ้านดอนกลาง)

อ่านต่อ...

ระดับความพึงพอใจ

 คลิกดาวตามที่ท่านพอใจ

การสะกดคำ ป.1 (โดย ny02 โรงเรียนบ้านดอนกลาง)

อ่านต่อ...

ระดับความพึงพอใจ

 คลิกดาวตามที่ท่านพอใจ

คำที่ควรรู้จัก ป.3 (โดย ny02 โรงเรียนบ้านดอนกลาง)

อ่านต่อ...

ระดับความพึงพอใจ

 คลิกดาวตามที่ท่านพอใจ

สอนทำขนมบัวลอย อนุบาล1 (โดย ny02 โรงเรียนบ้านดอนกลาง)

อ่านต่อ...

ระดับความพึงพอใจ

 คลิกดาวตามที่ท่านพอใจ

กิจกรรมวันสุนทรภู่ (โดย ny03 โรงเรียนวัดพิกุลแก้ว)

อ่านต่อ...

ระดับความพึงพอใจ

 คลิกดาวตามที่ท่านพอใจ

Conversation

Conversation

 

/f/3dbe11f456bd4436aa5becd4f56c7482/Conversation

  17006480

  S1700640001

อ่านต่อ...

ระดับความพึงพอใจ

 คลิกดาวตามที่ท่านพอใจ

ผลงานนักเรียน โรงเรียนวัดสันตยาราม จ.นครนายก

อ่านต่อ...

ระดับความพึงพอใจ

 คลิกดาวตามที่ท่านพอใจ

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนวัดสันตยาราม เรื่อง กำเนิดอาเซียน

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนวัดสันตยาราม เรื่อง กำเนิดอาเซียน

 

อ่านต่อ...

ระดับความพึงพอใจ

 คลิกดาวตามที่ท่านพอใจ

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนวัดสันตยาราม จ.นครนายก part 2

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนวัดสันตยาราม จ.นครนายก part 2

 

อ่านต่อ...

ระดับความพึงพอใจ

 คลิกดาวตามที่ท่านพอใจ

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนวัดสันตยาราม จ.นครนายก part 1

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนวัดสันตยาราม จ.นครนายก part 1

 

อ่านต่อ...

ระดับความพึงพอใจ

 คลิกดาวตามที่ท่านพอใจ

บูรณาการภาษาอังกฤษ เรื่องอาเซียน 1 (โดย ny04 โรงเรียนวัดทองย้อย)

อ่านต่อ...

ระดับความพึงพอใจ

 คลิกดาวตามที่ท่านพอใจ

จำนวนมากกว่าน้อยกว่า (โดย ny02 โรงเรียนบ้านดอนกลาง)

อ่านต่อ...

ระดับความพึงพอใจ

 คลิกดาวตามที่ท่านพอใจ

นิทานเรื่อง ยายเช้า อบ.2 (โดย ny02 โรงเรียนบ้านดอนกลาง)

อ่านต่อ...

ระดับความพึงพอใจ

 คลิกดาวตามที่ท่านพอใจ

การคูณ ป.4 (โดย ny02 โรงเรียนบ้านดอนกลาง)

อ่านต่อ...

ระดับความพึงพอใจ

 คลิกดาวตามที่ท่านพอใจ

คำราชาศัพท์ (โดย ny02 โรงเรียนบ้านดอนกลาง)

อ่านต่อ...

ระดับความพึงพอใจ

 คลิกดาวตามที่ท่านพอใจ

จำนวนเต็ม ม.1 (โดย ny02 โรงเรียนบ้านดอนกลาง)

อ่านต่อ...

ระดับความพึงพอใจ

 คลิกดาวตามที่ท่านพอใจ

ทรัพยากรธรรมชาติ (โดย ny02 โรงเรียนบ้านดอนกลาง)

อ่านต่อ...

ระดับความพึงพอใจ

 คลิกดาวตามที่ท่านพอใจ

ภาษาอังกฤษ ป.2 (โดย ny02 โรงเรียนบ้านดอนกลาง)

อ่านต่อ...

ระดับความพึงพอใจ

 คลิกดาวตามที่ท่านพอใจ

คำควบกล้ำ ป.2 (โดย ny02 โรงเรียนบ้านดอนกลาง)

อ่านต่อ...

ระดับความพึงพอใจ

 คลิกดาวตามที่ท่านพอใจ

คำอุทาน ม.1 (โดย ny02 โรงเรียนบ้านดอนกลาง)

อ่านต่อ...

ระดับความพึงพอใจ

 คลิกดาวตามที่ท่านพอใจ

สอนอังกะลุง เพลงลูกชาวนา (โดย ny02 โรงเรียนบ้านดอนกลาง)

อ่านต่อ...

ระดับความพึงพอใจ

 คลิกดาวตามที่ท่านพอใจ

การสอนเรื่อง ดวงดาว(Stars) ภาคภาษาอังกฤษ(EP) วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นป.5 (โดย ny07 โรงเรียนอนุบาลนครนายก)

อ่านต่อ...

ระดับความพึงพอใจ

 คลิกดาวตามที่ท่านพอใจ

การสอนเรื่อง Volume วิชาคณิตศาสตร์ ภาคภาษาอังกฤษ(EP) ป.5/1 (โดย ny07 โรงเรียนอนุบาลนครนายก)

อ่านต่อ...

ระดับความพึงพอใจ

 คลิกดาวตามที่ท่านพอใจ

มาตราตัวสะกด3 (โดย ny03 โรงเรียนวัดพิกุลแก้ว)

อ่านต่อ...

ระดับความพึงพอใจ

 คลิกดาวตามที่ท่านพอใจ

การสอนค่าอุณหภูมิ Temperature ป.5/1 EP (โดย ny07 โรงเรียนอนุบาลนครนายก)

อ่านต่อ...

ระดับความพึงพอใจ

 คลิกดาวตามที่ท่านพอใจ

วิธีการอัพ Content ให้ได้เนื้อหาข้อมูลที่สมบูรณ์แบบ (โดย Admin ny-thailand.net)

เนื่องจากในหลายๆโรงเรียนประสบปัญหา การนำ Video ขึ้นแล้ว มีลายน้ำขึ้นบังขนาดใหญ่ ดังรูป

              

                  /f/3dbe11f456bd4436aa5becd4f56c7482/1

 

วิธีแก้ไข

1. ให้ Download โปรแกรม AcuStudio เวอร์ชั่นใหม่

                  http://www.mediafire.com/?68793d47egocx8y

 

2. ติดตั้ง และ ปรับสัดส่วนต่างๆดังนี้

    2.1 เลือก Single Video

         

                   /f/3dbe11f456bd4436aa5becd4f56c7482/Untitled-2

 

    2.2 ปรับสัดส่วนเป็น 800 x 600   256 kbps 

 

                   /f/3dbe11f456bd4436aa5becd4f56c7482/Untitled-1

 

    2.3 จะได้ผลงานที่ออกมาดังนี้ ลายน้ำจะไม่บังเนื้อหามากจนเกินไป

 

                   /f/3dbe11f456bd4436aa5becd4f56c7482/Untitled-3

อ่านต่อ...

ระดับความพึงพอใจ

 คลิกดาวตามที่ท่านพอใจ

ประชุมการจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้ม(เตรียมสอบ O-NET) ศูนย์ PEER Center อำเภอบ้านนา โรงเรียนวัดทองย้อยฯ (โดย ny04 โรงเรียนวัดทองย้อย)

อ่านต่อ...

ระดับความพึงพอใจ

 คลิกดาวตามที่ท่านพอใจ

โครงงานวิทย์ เรื่องการศึกษาประสิทธิภาพของน้ำผัก-ผลไม้ต่อการเจริญเติบโตของถั่วเขียว (โดย ny05 โรงเรียนปิยชาติพัฒนา)

อ่านต่อ...

ระดับความพึงพอใจ

 คลิกดาวตามที่ท่านพอใจ

โครงงานวิทย์ เรื่อง การศึกษาประสิทธิภาพการดูดกลิ่นของถ่านจากผลไม้ (โดย ny05 โรงเรียนปิยชาติพัฒนา)

อ่านต่อ...

ระดับความพึงพอใจ

 คลิกดาวตามที่ท่านพอใจ

โครงงานวิทย์ เรือง การศึกษาคุณสมบัติของน้ำผลไม้ที่มีต่อความนุ่มของเนื้อหมู (โดย ny05 โรงเรียนปิยชาติพัฒนา)

อ่านต่อ...

ระดับความพึงพอใจ

 คลิกดาวตามที่ท่านพอใจ

โครงงานวิทย์ เรื่อง การศึกษาคุณภาพของผักที่ดองด้วยน้ำข้าวชนิดต่างๆ

อ่านต่อ...

ระดับความพึงพอใจ

 คลิกดาวตามที่ท่านพอใจ

โครงงาน เรื่อง การศึกษาความสดของผักด้วยคลอโรฟิลล์จากผักฤทธิ์เย็น (โดย ny05 โรงเรียนปิยชาติพัฒนา)

อ่านต่อ...

ระดับความพึงพอใจ

 คลิกดาวตามที่ท่านพอใจ

โครงงาน เรื่อง การศึกษาแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากเปลือไข่ช่วยรักษาความสดของผัก (โดย ny05 โรงเรียนปิยชาติพัฒนา)

อ่านต่อ...

ระดับความพึงพอใจ

 คลิกดาวตามที่ท่านพอใจ

โครงงาน เรื่อง การศึกษาการลดอาการเผ็ดร้อนของพริก (โดย ny05 โรงเรียนปิยชาติพัฒนา)

อ่านต่อ...

ระดับความพึงพอใจ

 คลิกดาวตามที่ท่านพอใจ

โครงงาน เรื่อง การศึกษาการลดน้ำตาลกลูโคสโดยใช้พืชฤทธิ์เย็น (โดย ny05 โรงเรียนปิยชาติพัฒนา)

อ่านต่อ...

ระดับความพึงพอใจ

 คลิกดาวตามที่ท่านพอใจ

โครงงาน เรื่องการศึกษาการปรับปรุงสภาพดินน้ำมันเพื่อทำโครงสร้าง 3 มิติ (โดย ny05 โรงเรียนปิยชาติพัฒนา)

อ่านต่อ...

ระดับความพึงพอใจ

 คลิกดาวตามที่ท่านพอใจ

โครงงาน เรื่อง การศึกษาประสิทธิภาพในการกำจัดสนิมด้วยกรดผลไม้ (โดย ny05 โรงเรียนปิยชาติพัฒนา)

อ่านต่อ...

ระดับความพึงพอใจ

 คลิกดาวตามที่ท่านพอใจ

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่องการกำจัดคราบไขมันด้วยน้ำยาล้างจานผสมผลไม้ชนิดต่างๆ (โดย ny05 โรงเรียนปิยชาติพัฒนา)

อ่านต่อ...

ระดับความพึงพอใจ

 คลิกดาวตามที่ท่านพอใจ

โครงงานวิทย์ เรื่อง การรักษาความสดของฝรั่งจากสารสกัดน้ำพืชหัว(โดย ny05 โรงเรียนปิยชาติพัฒนา)

อ่านต่อ...

ระดับความพึงพอใจ

 คลิกดาวตามที่ท่านพอใจ

การตีวอลเล่ย์บอลด้วยมือล่าง [ม.4] (โดย ny06 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม)

อ่านต่อ...

ระดับความพึงพอใจ

 คลิกดาวตามที่ท่านพอใจ

อิทธิพลพัฒนาการทางสังคมต่อวัยรุ่น (โดย ny06 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม)

http://183.90.168.38/aculearn-idm/v4/opr/studioclient.asp?author=cba17d5ae4178e23fec90173cc6732cf&modulename=studiof58608ea2594aca0bfcc6045f40e35ef&cat=acustudio-av

อ่านต่อ...

ระดับความพึงพอใจ

 คลิกดาวตามที่ท่านพอใจ

ลักษณะภูมิอากาศของโลก [ม.5] (โดย ny06 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม)

อ่านต่อ...

ระดับความพึงพอใจ

 คลิกดาวตามที่ท่านพอใจ

การใช้อุปกรณ์ในการทำอาหารและขนม [ม.4] (โดย ny06 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม)

อ่านต่อ...

ระดับความพึงพอใจ

 คลิกดาวตามที่ท่านพอใจ

การเปรียบเทียบการเกิดปฏิกิริยาเคมีของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน [ม.6] (โดย ny06 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม)

อ่านต่อ...

ระดับความพึงพอใจ

 คลิกดาวตามที่ท่านพอใจ

พื้นที่ผิวปริซึม [ม.3] (โดย ny06 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม)

อ่านต่อ...

ระดับความพึงพอใจ

 คลิกดาวตามที่ท่านพอใจ

การประเมินน้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง [ม.1] (โดย ny06 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม)

อ่านต่อ...

ระดับความพึงพอใจ

 คลิกดาวตามที่ท่านพอใจ

การประดิษฐ์กระเป๋า [ม.1] (โดย ny06 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม)

อ่านต่อ...

ระดับความพึงพอใจ

 คลิกดาวตามที่ท่านพอใจ

เศรษฐศาสตร์ [ม.6] (โดย ny06 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม)

อ่านต่อ...

ระดับความพึงพอใจ

 คลิกดาวตามที่ท่านพอใจ

การเขียนรายงานทางวิชาการ [ม.5] (โดย ny06 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม)

อ่านต่อ...

ระดับความพึงพอใจ

 คลิกดาวตามที่ท่านพอใจ

การใช้โวหาร [ม.6] (โดย ny06 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม)

อ่านต่อ...

ระดับความพึงพอใจ

 คลิกดาวตามที่ท่านพอใจ

การให้เหตุผล [ม.4] (โดย ny06 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม)

อ่านต่อ...

ระดับความพึงพอใจ

 คลิกดาวตามที่ท่านพอใจ

การจัดสวนแก้วแบบแห้ง [ม.3] (โดย ny06 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม)

อ่านต่อ...

ระดับความพึงพอใจ

 คลิกดาวตามที่ท่านพอใจ

เครื่องมือวัดมาตรฐาน ป.2 (โดย ny04 โรงเรียนวัดทองย้อย)

http://183.90.168.38/aculearn-idm/v4/opr/studioclient.asp?author=7489f9054fcd7108de70c9e9806c2137&modulename=studio3cb67a5d1ce9462c04e58b5b2a5de94f&cat=acustudio-av

อ่านต่อ...

ระดับความพึงพอใจ

 คลิกดาวตามที่ท่านพอใจ

กิจกรรมวันแม่ (โดย ny03 โรงเรียนวัดพิกุลแก้ว)

อ่านต่อ...

ระดับความพึงพอใจ

 คลิกดาวตามที่ท่านพอใจ

สระเอ ป.1 (โดย ny04 โรงเรียนวัดทองย้อย)

อ่านต่อ...

ระดับความพึงพอใจ

 คลิกดาวตามที่ท่านพอใจ

สัตว์เลี้ยงที่ข้าพเจ้าชอบ ป.2 (โดย ny04 โรงเรียนวัดทองย้อย)

อ่านต่อ...

ระดับความพึงพอใจ

 คลิกดาวตามที่ท่านพอใจ

ขั้นตอนการระบายสีไม้ ป.2 (โดย ny04 โรงเรียนวัดทองย้อย)

อ่านต่อ...

ระดับความพึงพอใจ

 คลิกดาวตามที่ท่านพอใจ

ผอ.กล่าวเปิดกิจกรรมวันภาษาไทย (โดย ny04 โรงเรียนวัดทองย้อย)

อ่านต่อ...

ระดับความพึงพอใจ

 คลิกดาวตามที่ท่านพอใจ

อ่านบทร้อยกรองและการละเล่นเด็กไทย วันภาษาไทย (โดย ny04 โรงเรียนวัดทองย้อย)

อ่านต่อ...

ระดับความพึงพอใจ

 คลิกดาวตามที่ท่านพอใจ

ประกวดร้องเพลง วันภาษาไทย (โดย ny04 โรงเรียนวัดทองย้อย)

อ่านต่อ...

ระดับความพึงพอใจ

 คลิกดาวตามที่ท่านพอใจ

10 ประเทศอาเซียน ป.6 (โดย ny03 โรงเรียนวัดพิกุลแก้ว)

อ่านต่อ...

ระดับความพึงพอใจ

 คลิกดาวตามที่ท่านพอใจ

กิจกรรมวันภาษาไทย (โดย ny03 โรงเรียนวัดพิกุลแก้ว)

อ่านต่อ...

ระดับความพึงพอใจ

 คลิกดาวตามที่ท่านพอใจ

กิจกรรมวันภาษาไทย ปริศนาคำทาย สำนวนไทย (โดย ny04 โรงเรียนวัดทองย้อย)

อ่านต่อ...

ระดับความพึงพอใจ

 คลิกดาวตามที่ท่านพอใจ

ภูมิศาสตร์ (การแบ่งเวลาสากล) 27-07-55 (โดย ny05 โรงเรียนปิยชาติพัฒนา)

อ่านต่อ...

ระดับความพึงพอใจ

 คลิกดาวตามที่ท่านพอใจ

ถูมิศาสตร์ 13-07-55 (โดย ny05 โรงเรียนปิยชาติพัฒนา)

อ่านต่อ...

ระดับความพึงพอใจ

 คลิกดาวตามที่ท่านพอใจ

อาเซียน ป.6/3 (โดย ny04 โรงเรียนวัดทองย้อย)

อ่านต่อ...

ระดับความพึงพอใจ

 คลิกดาวตามที่ท่านพอใจ

Phonic ป.1/3 (โดย ny04 โรงเรียนวัดทองย้อย)

อ่านต่อ...

ระดับความพึงพอใจ

 คลิกดาวตามที่ท่านพอใจ

การบวกจำนวนสองจำนวนที่ผลบวกไม่เกิน 9 ป.1/1 (โดย ny04 โรงเรียนวัดทองย้อย)

อ่านต่อ...

ระดับความพึงพอใจ

 คลิกดาวตามที่ท่านพอใจ

การทำของเล่น ป.1/2 (โดย ny04 โรงเรียนวัดทองย้อย)

อ่านต่อ...

ระดับความพึงพอใจ

 คลิกดาวตามที่ท่านพอใจ

ทักษะการพิมพ์สัมผัส ป.5 English Program (โดย ny07 โรงเรียนอนุบาลนครนายก)

อ่านต่อ...

ระดับความพึงพอใจ

 คลิกดาวตามที่ท่านพอใจ

สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง ป.5 English Program (โดย ny07 โรงเรียนอนุบาลนครนายก)

อ่านต่อ...

ระดับความพึงพอใจ

 คลิกดาวตามที่ท่านพอใจ

ลามะลิลา ภาษไทย ป.4 (โดย ny03 โรงเรียนวัดพิกุลแก้ว)

อ่านต่อ...

ระดับความพึงพอใจ

 คลิกดาวตามที่ท่านพอใจ

เพลงฉ่อย ภาษาไทย ป.6 (โดย ny03 โรงเรียนวัดพิกุลแก้ว)

อ่านต่อ...

ระดับความพึงพอใจ

 คลิกดาวตามที่ท่านพอใจ

การหา ห.ร.ม. และ ค.ร.ม. (ทบทวน) ป.6 (โดย ny04 โรงเรียนวัดทองย้อย)

อ่านต่อ...

ระดับความพึงพอใจ

 คลิกดาวตามที่ท่านพอใจ

การผันอักษร 3 หมู่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (โดย ny04 โรงเรียนวัดทองย้อย)

อ่านต่อ...

ระดับความพึงพอใจ

 คลิกดาวตามที่ท่านพอใจ

นาฎศิลป์ไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (โดย ny06 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม)

อ่านต่อ...

ระดับความพึงพอใจ

 คลิกดาวตามที่ท่านพอใจ

การสร้างส่วนของเส้นตรง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (โดย ny06 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม)

อ่านต่อ...

ระดับความพึงพอใจ

 คลิกดาวตามที่ท่านพอใจ

ปฏิสัมพันธ์เชิงภูมิศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (โดย ny06 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม)

อ่านต่อ...

ระดับความพึงพอใจ

 คลิกดาวตามที่ท่านพอใจ

หลักศิลาจารึกด้านที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (โดย ny06 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม)

อ่านต่อ...

ระดับความพึงพอใจ

 คลิกดาวตามที่ท่านพอใจ

การเต้นลีลาศท่าไวว่อน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (โดย ny06 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม)

อ่านต่อ...

ระดับความพึงพอใจ

 คลิกดาวตามที่ท่านพอใจ

การเป่าขลุ่ยเรคอร์เดอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (โดย ny06 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม)

อ่านต่อ...

ระดับความพึงพอใจ

 คลิกดาวตามที่ท่านพอใจ

Describing My Hometown ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (โดย ny06 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม)

อ่านต่อ...

ระดับความพึงพอใจ

 คลิกดาวตามที่ท่านพอใจ

Favourite Sport ป.6 (โดย ny04 โรงเรียนวัดทองย้อย)

อ่านต่อ...

ระดับความพึงพอใจ

 คลิกดาวตามที่ท่านพอใจ

Christmas Day ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (โดย ny06 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม)

อ่านต่อ...

ระดับความพึงพอใจ

 คลิกดาวตามที่ท่านพอใจ

The Dictionary ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (โดย ny06 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม)

อ่านต่อ...

ระดับความพึงพอใจ

 คลิกดาวตามที่ท่านพอใจ

การวางแผนดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (โดย ny06 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม)

อ่านต่อ...

ระดับความพึงพอใจ

 คลิกดาวตามที่ท่านพอใจ

Wonderful of English Camp 2012 eric banna (ASEAN) ป.5-6 (โดย ny04 โรงเรียนวัดทองย้อย)

อ่านต่อ...

ระดับความพึงพอใจ

 คลิกดาวตามที่ท่านพอใจ

พลังงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (โดย ny06 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม)

อ่านต่อ...

ระดับความพึงพอใจ

 คลิกดาวตามที่ท่านพอใจ

อัตราส่วนร่วม (English) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (โดย ny06 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม)

อ่านต่อ...

ระดับความพึงพอใจ

 คลิกดาวตามที่ท่านพอใจ

แรงและการเคลื่อนที่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (โดย ny06 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม)

อ่านต่อ...

ระดับความพึงพอใจ

 คลิกดาวตามที่ท่านพอใจ

โครงสร้างโลก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (โดย ny06 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม)

อ่านต่อ...

ระดับความพึงพอใจ

 คลิกดาวตามที่ท่านพอใจ

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก กล่าวเปิด Wonderful of English Camp 2012 eric banna (โดย ny04 โรงเรียนวัดทองย้อย)

อ่านต่อ...

ระดับความพึงพอใจ

 คลิกดาวตามที่ท่านพอใจ

Wonderful of English Camp 2012 eric banna (Vehicles) (โดย ny04 โรงเรียนวัดทองย้อย)

อ่านต่อ...

ระดับความพึงพอใจ

 คลิกดาวตามที่ท่านพอใจ

ผังเมืองตอนที่2 (โดย ny03 โรงเรียนวัดพิกุลแก้ว)

อ่านต่อ...

ระดับความพึงพอใจ

 คลิกดาวตามที่ท่านพอใจ

ความร้อน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (โดย ny06 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม)

อ่านต่อ...

ระดับความพึงพอใจ

 คลิกดาวตามที่ท่านพอใจ

Cleaning the bathroom ป.5 English Program (โดย ny07 โรงเรียนอนุบาลนครนายก)

อ่านต่อ...

ระดับความพึงพอใจ

 คลิกดาวตามที่ท่านพอใจ

การให้ความรู้แก่เยาวชน เรื่องผังเมือง โดย สรัลพัธร ประโมทะกะ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายก (โดย ny03 โรงเรียนวัดพิกุลแก้ว)

อ่านต่อ...

ระดับความพึงพอใจ

 คลิกดาวตามที่ท่านพอใจ

วันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด (โดย ny03 โรงเรียนวัดพิกุลแก้ว)

อ่านต่อ...

ระดับความพึงพอใจ

 คลิกดาวตามที่ท่านพอใจ

การออกแบบทางศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (โดย ny06 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม)

อ่านต่อ...

ระดับความพึงพอใจ

 คลิกดาวตามที่ท่านพอใจ

ร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (โดย ny06 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม)

อ่านต่อ...

ระดับความพึงพอใจ

 คลิกดาวตามที่ท่านพอใจ

การเคลื่อนไหวร่างกายแบบผสมผสาน ป.4 (โดย ny04 โรงเรียนวัดทองย้อย)

อ่านต่อ...

ระดับความพึงพอใจ

 คลิกดาวตามที่ท่านพอใจ

การบรรยาย ผังเมือง (โดย ny04 โรงเรียนวัดทองย้อย)

อ่านต่อ...

ระดับความพึงพอใจ

 คลิกดาวตามที่ท่านพอใจ

ทัศนภาพกับพื้นผิว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (โดย ny06 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม)

อ่านต่อ...

ระดับความพึงพอใจ

 คลิกดาวตามที่ท่านพอใจ

การสหกรณ์กับเศรษฐกิจพอเพียง ชั้นมัธยมศึกษาที่ 3 (โดย ny06 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม)

อ่านต่อ...

ระดับความพึงพอใจ

 คลิกดาวตามที่ท่านพอใจ

Idioms ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (โดย ny06 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม)

อ่านต่อ...

ระดับความพึงพอใจ

 คลิกดาวตามที่ท่านพอใจ

To Picnic ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (โดย ny06 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม)

อ่านต่อ...

ระดับความพึงพอใจ

 คลิกดาวตามที่ท่านพอใจ

ความหมายของทัศนภาพ (โดย ny06 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม)

อ่านต่อ...

ระดับความพึงพอใจ

 คลิกดาวตามที่ท่านพอใจ

คู่มือเบื้องต้นสำหรับการผลิตสื่อ(AcuStudioDuO)ขึ้นเว็บสังคมแห่งการเรียนรู้นครนายก (โดย Admin ny-thailand.net)

อ่านต่อ...

ระดับความพึงพอใจ

 คลิกดาวตามที่ท่านพอใจ

Day and Colour (โดย ny04 โรงเรียนวัดทองย้อย)

อ่านต่อ...

ระดับความพึงพอใจ

 คลิกดาวตามที่ท่านพอใจ

พืชตอบสนองต่อแสงอย่างไร (โดย ny04 โรงเรียนวัดทองย้อย)

อ่านต่อ...

ระดับความพึงพอใจ

 คลิกดาวตามที่ท่านพอใจ

ทวีปยุโรป (โดย ny06 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม)

อ่านต่อ...

ระดับความพึงพอใจ

 คลิกดาวตามที่ท่านพอใจ

การทำผ้าบาติค ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (โดย ny06 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม)

อ่านต่อ...

ระดับความพึงพอใจ

 คลิกดาวตามที่ท่านพอใจ

การชู๊ตบาสเก็ตบอล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2(โดย ny06 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม)

อ่านต่อ...

ระดับความพึงพอใจ

 คลิกดาวตามที่ท่านพอใจ

พิธีสวนสนาม (โดย ny08 โรงเรียนสมบูรณ์สามัคคี)

อ่านต่อ...

ระดับความพึงพอใจ

 คลิกดาวตามที่ท่านพอใจ

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล) นายสุเทพ สุขชม กล่าวเปิดกิจกรรมวันสุนทรภู่ (โดย ny04 โรงเรียนวัดทองย้อย)

อ่านต่อ...

ระดับความพึงพอใจ

 คลิกดาวตามที่ท่านพอใจ

กิจกรรมวันสุนทรภู่ ตอน สินสมุทร (โดย ny04 โรงเรียนวัดทองย้อย)

อ่านต่อ...

ระดับความพึงพอใจ

 คลิกดาวตามที่ท่านพอใจ

ภูมิศาสตร์15/06/55-1 (โดย ny05 โรงเรียนปิยชาติพัฒนา)

อ่านต่อ...

ระดับความพึงพอใจ

 คลิกดาวตามที่ท่านพอใจ

ภูมิศาสตร์15/06/55-2 (โดย ny05 โรงเรียนปิยชาติพัฒนา)

อ่านต่อ...

ระดับความพึงพอใจ

 คลิกดาวตามที่ท่านพอใจ

พลศึกษา ป.5 English Program (โดย ny07 โรงเรียนอนุบาลนครนายก)

อ่านต่อ...

ระดับความพึงพอใจ

 คลิกดาวตามที่ท่านพอใจ

ค่ายคุณธรรม ตอน ขอขมาพ่อแม่ (โดย ny04 โรงเรียนวัดทองย้อย)

อ่านต่อ...

ระดับความพึงพอใจ

 คลิกดาวตามที่ท่านพอใจ

ค่ายคุณธรรม ตอน ขอขมาครู ร.ร.วัดทองย้อย (โดย ny04 โรงเรียนวัดทองย้อย)

อ่านต่อ...

ระดับความพึงพอใจ

 คลิกดาวตามที่ท่านพอใจ

หลักธรรมโอวาท 3 โรงเรียนวัดทองย้อย (โดย ny04 โรงเรียนวัดทองย้อย)

อ่านต่อ...

ระดับความพึงพอใจ

 คลิกดาวตามที่ท่านพอใจ

การนับเพิ่ม โรงเรียนวัดทองย้อย (โดย ny04 โรงเรียนวัดทองย้อย)

อ่านต่อ...

ระดับความพึงพอใจ

 คลิกดาวตามที่ท่านพอใจ

สระเปลี่ยนรูปเมื่อมีตัวสะกด โรงเรียนวัดทองย้อย (โดย ny04 โรงเรียนวัดทองย้อย)

อ่านต่อ...

ระดับความพึงพอใจ

 คลิกดาวตามที่ท่านพอใจ

กิจกรรมไหว้ครู ป.5,6 โรงเรียนอนุบาลนครนายก 21 มิ.ย. 55 (โดย ny07 โรงเรียนอนุบาลนครนายก)

อ่านต่อ...

ระดับความพึงพอใจ

 คลิกดาวตามที่ท่านพอใจ

กิจกรรมไหว้ครู ป.2,3,4 โรงเรียนอนุบาลนครนายก 21 มิ.ย. 55 (โดย ny07 โรงเรียนอนุบาลนครนายก)

อ่านต่อ...

ระดับความพึงพอใจ

 คลิกดาวตามที่ท่านพอใจ

Plant propagation การขยายพันธุ์พืช ป.5 English Program (โดย ny07 โรงเรียนอนุบาลนครนายก)

อ่านต่อ...

ระดับความพึงพอใจ

 คลิกดาวตามที่ท่านพอใจ

ภูมิศาสตร์ 8/06/55 -2 (โดย ny05 โรงเรียนปิยชาติพัฒนา)

อ่านต่อ...

ระดับความพึงพอใจ

 คลิกดาวตามที่ท่านพอใจ

ภูมิศาสตร์ 8/06/55 -1 (โดย ny05 โรงเรียนปิยชาติพัฒนา)

อ่านต่อ...

ระดับความพึงพอใจ

 คลิกดาวตามที่ท่านพอใจ

กิจกรรมไหว้ครูโรงเรียนวัดทองย้อย (โดย ny04 โรงเรียนวัดทองย้อย)

อ่านต่อ...

ระดับความพึงพอใจ

 คลิกดาวตามที่ท่านพอใจ

animal stencil วิชาศิลปะ ป.5 English Program (โดย ny07 โรงเรียนอนุบาลนครนายก)

อ่านต่อ...

ระดับความพึงพอใจ

 คลิกดาวตามที่ท่านพอใจ

ภาษาท่า คลิป3 วิชานาฏศิลป์ ป.6 (โดย ny07 โรงเรียนอนุบาลนครนายก)

อ่านต่อ...

ระดับความพึงพอใจ

 คลิกดาวตามที่ท่านพอใจ

การสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.1 (โดย ny07 โรงเรียนอนุบาลนครนายก)

อ่านต่อ...

ระดับความพึงพอใจ

 คลิกดาวตามที่ท่านพอใจ

การสืบพันธุ์ของพืช วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 English Program (โดย ny07 โรงเรียนอนุบาลนครนายก)

อ่านต่อ...

ระดับความพึงพอใจ

 คลิกดาวตามที่ท่านพอใจ

สาระการเรียนรู้ภาษาไทย สาระที่ 1 เรื่องคำเป็นคำตาย ป.6 (โดย ny03 โรงเรียนวัดพิกุลแก้ว)

อ่านต่อ...

ระดับความพึงพอใจ

 คลิกดาวตามที่ท่านพอใจ

ประชาคมอาเซียน วิชาประวัติศาสตร์ ป.6 (โดย ny07 โรงเรียนอนุบาลนครนายก)

อ่านต่อ...

ระดับความพึงพอใจ

 คลิกดาวตามที่ท่านพอใจ

การอ่านร้อยกรองอักษรควบไม่แท้ (โดย ny03 โรงเรียนวัดพิกุลแก้ว)

อ่านต่อ...

ระดับความพึงพอใจ

 คลิกดาวตามที่ท่านพอใจ

คำควบไม่แท้ (โดย ny03 โรงเรียนวัดพิกุลแก้ว)

อ่านต่อ...

ระดับความพึงพอใจ

 คลิกดาวตามที่ท่านพอใจ

สื่อการเรียนรู้คำควบกล้ำไม่แท้ (โดย ny03 โรงเรียนวัดพิกุลแก้ว)

อ่านต่อ...

ระดับความพึงพอใจ

 คลิกดาวตามที่ท่านพอใจ

โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม ป.1-ป.6 (โดย ny03 โรงเรียนวัดพิกุลแก้ว)

อ่านต่อ...

ระดับความพึงพอใจ

 คลิกดาวตามที่ท่านพอใจ

โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม (โดย ny03 โรงเรียนวัดพิกุลแก้ว)

อ่านต่อ...

ระดับความพึงพอใจ

 คลิกดาวตามที่ท่านพอใจ

โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรร (โดย ny03 โรงเรียนวัดพิกุลแก้ว)

อ่านต่อ...

ระดับความพึงพอใจ

 คลิกดาวตามที่ท่านพอใจ

การสอนยุวกาชาด เรื่อง ทิศ (โดย ny07 โรงเรียนอนุบาลนครนายก)

อ่านต่อ...

ระดับความพึงพอใจ

 คลิกดาวตามที่ท่านพอใจ

ทักษะการฟัง ป.6 (โดย ny07 โรงเรียนอนุบาลนครนายก)

อ่านต่อ...

ระดับความพึงพอใจ

 คลิกดาวตามที่ท่านพอใจ

the parts of a flower _ชั้น ป.5 English Program (โดย ny07 โรงเรียนอนุบาลนครนายก)

อ่านต่อ...

ระดับความพึงพอใจ

 คลิกดาวตามที่ท่านพอใจ

ภูมิศาสตร์ แก้ไข (โดย ny05 โรงเรียนปิยชาติพัฒนา)

อ่านต่อ...

ระดับความพึงพอใจ

 คลิกดาวตามที่ท่านพอใจ

บทเรียน เรื่อง จำนวนเต็มหมื่น และจำนวนเต็มแสน ตอนที่ 1 (โดย ny01 โรงเรียนวัดแก้วเกาะกา)

อ่านต่อ...

ระดับความพึงพอใจ

 คลิกดาวตามที่ท่านพอใจ

สัตว์มีกระดูกสันหลัง ตอนที่ 1 (โดย ny04 โรงเรียนวัดทองย้อย)

อ่านต่อ...

ระดับความพึงพอใจ

 คลิกดาวตามที่ท่านพอใจ

อะตอม (โดย ny05 โรงเรียนปิยชาติพัฒนา)

อ่านต่อ...

ระดับความพึงพอใจ

 คลิกดาวตามที่ท่านพอใจ

เปิดภาคเรียนปี 55 (โดย ny08 โรงเรียนสมบูรณ์สามัคคี)

อ่านต่อ...

ระดับความพึงพอใจ

 คลิกดาวตามที่ท่านพอใจ