สุขศึกษาและพลศึกษา

การประเมินน้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง [ม.1] (โดย ny06 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม)

อ่านต่อ...

มัธยมศึกษาปีที่ 1

สุขศึกษาและพลศึกษา

สาระที่ ๑ : การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์

มาตรฐาน พ ๑.๑

ไม่ระบุ

ระดับความพึงพอใจ

 คลิกดาวตามที่ท่านพอใจ