ภาษาไทย

กิจกรรมวันภาษาไทย ปริศนาคำทาย สำนวนไทย (โดย ny04 โรงเรียนวัดทองย้อย)

อ่านต่อ...

ประถมศึกษาปีที่ 1

ภาษาไทย

สาระที่ ๑ : การอ่าน

มาตรฐาน ท ๑.๑

ไม่ระบุ

ระดับความพึงพอใจ

 คลิกดาวตามที่ท่านพอใจ